Wpływ projektu na współpracę transgraniczną

Dzielenie się dobrymi praktykami doprowadzi do wypracowania podobnych mechanizmów, a także zawiązania współpracy możliwej do kontynuowania w przyszłości. Nadrzędnym celem jest promowanie pozytywnych wzorców – motywowanie do stałej pracy, angażowanie nauczycieli/uczniów do wzajemnego wsparcia, propagowania pozytywnych praktyk. Pomimo sytuacji znoszenia ograniczeń i stopniowego powrotu do szkół, wciąż istnieje niepewność dotycząca przyszłej formy nauczania. Zdobyte przez ostatnie miesiące doświadczenia mogą przyczynić się do wzrostu efektywności uczenia, a także nawiązania pozytywnych relacji wśród dzieci i młodzieży z naszych krajów.

Dotychczasowa izolacja, z jednej strony ograniczyła bezpośrednie kontakty, ale z drugiej otworzyła na kontakty za pomocą narzędzi cyfrowych. Nasza młodzież jest pokoleniem cyfrowym, która nie boi się wykorzystywać dostępnych kanałów komunikacji, ale potrzebuje wsparcia w zapewnieniu bezpieczeństwa i wskazaniu najskuteczniejszych sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii do celów edukacyjnych.

Galeria

Zorganizowane zajęcia