Bezpieczeńst​​wo

W związku z wcześniej podjętymi działaniami, szkoły zabezpieczyły się w różnego rodzaju dozowniki oraz płyny do dezynfekcji, zatem zasadne jest dokupienie maseczek oraz przyłbic do wielokrotnego użytku dla nauczycieli oraz uczniów.  Dla prawidłowej realizacji projektu niezbędne są koszty tłumaczeń spotkań, konferencji i materiałów multimedialnych. Monitory interaktywne zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Karlinie,  Daszewie, Karwinie, Karścinie i  Zespołu Szkół w Karlinie.