Uzasadnienie kosztów

W Zespole Szkół w Karlinie planujemy utworzenie Mobilnego Studia Graficznego oraz Interaktywnego Centrum Wizualnego, które oprócz realizacji zaplanowanych działań – konferencje, spotkania online, studio wspomagające produkcję materiałów audiowizualnych, pozwolą też na promocję zawodów przyszłości, opartych na technicznym przygotowaniu, częściowo możliwym do wykonywania zdalnie, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. 

Chcemy promować ZAWODY PRZYSZŁOŚCI: wraz z uczniami tworzyć proste reportaże o kierunkach, w jakich kształci się nasza młodzież, ale promować również pożądane postawy i kształcić kompetencje kluczowe. Dzięki nauce programowania – na prostych robotach, zestawach, edukacyjnych możemy zachęcać do rozwijania właśnie takich umiejętności. Planujemy dokumentowanie tych wszystkich procesów filmikami z procesów tworzenia, projektowania, programowania.