Zakładany rezultat projektu i krótki opis

Współpraca z naszymi niemieckimi partnerami zaplanowana została w taki sposób, aby obie strony mogły czerpać ze swoich dotychczasowych doświadczeń oraz rozwijać umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii. W ramach projektu zaplanowano następujące działania transgraniczne, których zrealizowanie pomoże wspólnie zapobiegać nie tylko tym powierzchownym skutkom pandemii, ale wspomóc dwie strony w skutecznych oddziaływaniach na uczniów, rodziców i samych nauczycieli.

  1. Spotkanie on-line dyrektorów szkół w Polsce i w Niemczech, które ma służyć wymianie doświadczeń w zakresie organizacji zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach. Pozwoli ono także na zidentyfikowanie najpoważniejszych traum, z którymi musiały mierzyć się dzieci, ich rodziny, ale i nauczyciele podczas obowiązkowego odosobnienia. 1 x 1,5 h = 1,5h
  2. Szkolenie on –line dla nauczycieli pt. Polsko-Niemieckie Inspiracje – jak poprowadzić ciekawą lekcję on-line z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – 2 spotkania/szkolenia/konferencje. Ideą szkoleń jest oswoić nauczycieli z nowoczesnymi rozwiązaniami, dać im taką wiedzę praktyczną, aby ich lekcje online były atrakcyjne, ale także, by nowoczesna technologia stała się wykorzystywana przez nich na co dzień i nawet po powrocie do szkół stanowiła codzienne narzędzia pracy. 2 x 1,5 h = 3 h (koszt zostanie sfinansowany ze środków własnych wnioskodawcy).
  3. Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli – wykład z sesją warsztatową on –line w zakresie radzenia sobie z komunikacją telefoniczną i on line w sytuacji zagrożenia i wynikających z tego różnych wzorców zachowań, jak wspierać dzieci i młodzież oraz jak motywować je do pracy. Przymusowe odosobnienie spowodowało narastanie napięć, powstawanie barier komunikacyjnych, które często mogą doprowadzić do braku możliwości osiągnięcia porozumienia. Wielu uczniów znika pod ikonkami i kontakt z nimi jest niezwykle utrudniony.1 x 1,5h= 1,5h (koszt zostanie sfinansowany ze środków własnych wnioskodawcy).
  4. Wspólnie uczymy się języka angielskiego – budowa on-line’owej bazy wiedzy dostępnej dla uczniów po obu stronach granicy. Poszukiwanie wspólnych wyzwań to pokonywanie barier językowych. Wykorzystywanie podobnych materiałów i narzędzi uświadamia uczniom z krajów partnerskich potrzebę skutecznej komunikacji i zmianę podejścia do nauki języków obcych, jako tylko przedmiotów szkolnych
  5. Konferencja on-line dla rodziców – jak radzić sobie z dziećmi i młodzieżą w sytuacji ograniczeń, jak motywować do samodzielnej nauki, jak wspierać i komunikować informacje o zagrożeniu, aby nie budzić paniki. 1 spotkanie x 1,5 h = 1,5h (koszt zostanie sfinansowany ze środków własnych wnioskodawcy).
  6. „Osobno, a jednak wspólnie” – współpraca młodzieży po obu stronach granicy. Zakładamy organizację minimum 2 spotkań on-line w każdej szkole, w celu zacieśnienia współpracy, pokazania efektów swojej pracy, nawiązania bliższych relacji.   5 szkół x 2 x 45 min = 10 spotkań